UAB "VEGATEKSA" 2014-2015 metais dalyvavo Mokslo,  inovacijų ir technologijų agentūros projekte VP2-1.3-ŪM-05-K-03-272  "Drėgmę transportuojančių kojinių kūrimas"  pagal priemonę  "Inočekiai LT ".  Projektas buvo vykdomas nuo 2014-09-01 iki 2015-02-28.

Moksliniais tyrimais nustatyta, jog žmogaus termofiziologinį komfortą, jo savijautą visą dieną,  didžia dalimi nulemia pėdų mikroklimatas. Jos turi būti sausos.  Esant drėgnom pėdom, kojos "dega",  susidaro palanki terpė mikroorganizmų dauginimuisi , labai nemaloniam kvapui ir ligai - grybeliui atsirasti.

Mikroorganizmų dauginimuisi sumažinti yra  kuriamos naujos technologijos gaminiai,  neleidžiantys  drėgmei  kauptis ant kūno, o ją transportuojantys   nuo kūno į išorę  ir greitai džiūstantys.

Projekto metu drėgmę transportuojančiom kojinėm sukurti,  buvo bandomi įvairūs žaliavos mišiniai, parenkami skirtingi technologiniai parametrai ir pynimai.  Darbo metu pavyko sukurti ir   pagamintas kojines 9 ir 14 klasės mezgimo automatais. Kojinių drėgmės transportavimo savybių parametrai - sudrėkimo laikas, didžiausias absorbcijos lygis, didžiausia medžiagos sudrėkimo riba, drėgmės pasklidimo greitis, kaupiamasis vienpusio transportavimo pajėgumas, bendras drėgnės transportavimo paajėgumas  nustatyti pagal AATCC 195:2012 standartą.

Buvo gauti labai geri sukurtų produktų drėgmės transportavimo rezultatai, kurie gali būti panaudoti  projektuojant ne tik kojines, bet ir kuriant naujas, termofiziologinį komfortą užtikrinančias tekstilės medžiagas, skirtas aktyvaus sporto aprangai.

Tikimės, jog sukurtas produktas bus paklausus tiek vidaus, tiek ir tarp užsienio klientų, pasitarnaus eksporto augimui.